Lokis. Rękopis Profesora Wittembacha (1970)

Pastor Wittembach wyrusza w podróż na Litwę i Żmudź, spodziewając się znaleźć tam ślady starego piśmiennictwa sakralnego. W pociągu poznaje trzy damy powracające z podróży do Anglii. Jego uwagę zwraca przede wszystkim piękna i wesoła panna Julka Dowgiałło, mocno strofowana przez ciotkę i pedantyczną angielską guwernantkę. Ciotka Julii zaprasza pastora do odwiedzenia ich i daje listy polecające do hrabiego Michała Szemiota. Pastor przybywa do pałacu Szemiotów i korzysta tu z praw wyjątkowego gościa. Ma do dyspozycji pełną cennych dzieł bibliotekę rodzinną Szemiotów, a młody hrabia dba by pastor nie nudził się, zapewnia mu nawet towarzystwo...

Film na podstawie powieści o tym samym tytule napisanej przez Prosper Mérimée.Produkcja: 1970
Premiera: 25 wrzesień 1970

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
hrabia Michał Szemiot
profesor K. M. Wittembach, pastor, ekspert Towarzystwa Biblijnego w Królewcu
doktor Froeber, lekarz hrabiny Szemiotowej
Julia Dowgiałło
hrabina Szemiotowa, matka hrabiego Michała
miss Pamela Leemon, guwernantka Julii Dowgiałło
konduktor w pociągu
adiutant generała
księżna Katarzyna Pacowa
adiutant generała
służąca hrabiny Szemiotowej
starszy drużba na wiejskim weselu
-
-
generałowa
służący Daniłka
matka Julii Dowgiałło
wiedźma
-
generał
lokaj w pałacu Szemiotów
woźnica
-
-
-
Żdanowa, pielęgniarka hrabiny Szemiotowej
lokaj w pałacu Szemiotów
-
posłaniec hrabiego z listem dla profesora Wittembacha; nie występuje w napisach
i inni.

Dubbing:
adiutant generała; rola Andrzeja Hrydzewicza; nie występuje w napisach
konduktor w pociągu; rola Władysława Dewoyno; nie występuje w napisach
adiutant generała; rola Witolda Holtza; nie występuje w napisachIMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


01.140112

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz