Akcja „Brutus” (1970)

Rok 1946. Jaruga, szef miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, nie może zlikwidować oddziału podziemia antykomunistycznego pod dowództwem "Boruty", gdyż najprawdopodobniej ma on swojego człowieka w UB. Dla zdemaskowania go i likwidacji oddziału przybywa działający w pełnej konspiracji pracownik UB, Albert...

Na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego „Worek judaszów”.


Inne tytuły: Akce "Brutus", Операция «Брутус»,
Produkcja: 1970
Premiera: 11 maj 1971

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
Anastazja, łączniczka "Boruty"
major Albert Niwiński
major Jan Skrzypczak "Boruta", dowódca oddziału
kapitan Jaruga, szef UB
porucznik Krysiak, zastępca szefa UB
Krystyna, córka Ramuza
majorowa Raczyńska
"Niedźwiedź", członek oddziału "Boruty"
profesor Ramuz
Sadowski, sekretarz powiatowego komitetu partii
Sowa, komendant MO
portier w hotelu
porucznik Mikołaj Lewicki, kontakt Niwińskiego
"Pająk", członek oddziału "Boruty"
członek oddziału "Boruty"
milicjant
-
UB-ek; w napisach inicjał imienia: W.
ksiądz w pociągu
-
-
chłop Frączak
-
-
i inni


Notatki:
Powieść i film były inspirowane - trzeba jeszcze raz podkreślić: inspirowane - historią komunistycznej infiltracji oraz likwidacji ugrupowania "Warszyca", oficera AK.
Jednak ani powieść, ani film, nie opowiadają rzeczywistych wydarzeń, a film jest kolejnym przykładem typowej komunistycznej propagandówki zrealizowanej na życzenie komunistycznych władz PRL - ówczesnych okupantów Polski.
Twórca scenariusza Zbigniew Tomasz Nowicki (pseudonim literacki "Zbigniew Nienacki", który napisał m.in. popularną serię książek o "Panu Samochodziku") przez całe swoje życie był zażartym komunistą, od wczesnych lat otwarcie współpracował z UB i należał do PZPR. Nic więc dziwnego, że przedstawił żołnierzy AK jako bandytów "podnoszących rękę na władzę ludową" i zdegenerowanych odszczepieńców, podczas gdy w rzeczywistości oddziały podziemne AK aż do samego końca w większości zachowywały wzorowe struktury wojskowe, a ich członkowie z reguły posiadali bardzo wysoki stopień kultury osobistej i zawsze postępowali zgodnie z przedwojennym kodeksem honorowym oficerów Wojska Polskiego. To właśnie przybyli głównie ze Związku Sowieckiego komuniści składali się z niedokształconych prostaków, a w szczególności komunistyczna UB-ecja pełna była zdegenerowanych, prymitywnych, ale jakże niebezpiecznych chamów i karierowiczów.


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)
РУССКИЙ

«Операция Брутус»


Русский дубляж.

1946 год. Майор госбезопасности Альберт Нивинский приезжает в маленький городок со сложным заданием. Ему предстоит проникнуть в скрывающуюся в лесах банду Боруты и обезвредить её. Появление Альберта в городе сопровождалось инсценировкой заброса американского парашютиста. Это позволило Нивинскому связаться с Борутой, который принимает его за заокеанского связного. Альберт узнает, кто является агентом Боруты в местном отделе госбезопасности, разоблачает и ликвидирует предателя, а затем с помощью сотрудников управления госбезопасности подготавливает ловушку Боруте...

Режиссер: увидите польского участка "Reżyseria" (выше)
Музыка: увидите польского участка "Muzyka" (выше)
В ролях: увидите польского участка "Obsada" (выше)
Дубляж: актеры неизвестны, извините

ИМДб (английский)
ВикипедиЯ (русский)POL.05.180425
RUS.02.170109


(POL) polski, (RUS) русский,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz